fbpx

Kredyt frankowy: Czy banki same wątpią w legalność umów? [wygrana z bankiem BPH]

20p

Nasz zespół ds. kredytów frankowych odniósł kolejny sukces. Wygraliśmy prawomocnie proces przeciwko Bankowi BPH (wcześniej GE-Money Bank). Sąd unieważnił umowę kredytową naszych Klientów, co oznacza dla nich zwrot uiszczonych na przestrzeni kredytowania rat i innych opłat okołokredytowych w wysokości przeszło 300 000 złotych. Co równie ważne – nasi Klienci od teraz nie muszą już spłacać żadnych rat – ich kredyt frankowy jest nieważny.

Ciekawostką wartą odnotowania jest natomiast zachowanie Banku podczas procesu. Bank cały czas twardo stał na stanowisku, że umowa jest zgodna z prawem i obowiązuje ona kredytobiorców. Mimo powyższego pod koniec procesu zgłosił on zarzut zatrzymania.

Wyjaśnijmy, że zarzut zatrzymania polega na tym, że gdyby Sąd unieważnił umowę, każda ze stron może wstrzymać się z wzajemnym zwrotem świadczeń do momentu zaofiarowania zwrotu przez drugą stronę (czyli potocznie mówiąc – złożenia „oficjalnej obietnicy” zrealizowania zwrotu świadczenia).
Wychodzi więc na to, że pomimo stanowiska banku o legalności umowy, sam w tą legalność powątpiewał już na etapie prowadzonego procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania przez bank. Ponadto Sąd powziął wątpliwość co do tego, czy umowa kredytu jest w ogóle umową wzajemną.

Jedną z przyczyn nieuwzględnienia zarzutu zatrzymania był też brak wystąpienia z wezwaniem do zapłaty kwoty kapitału. Z tego tytułu należna bankowi kwota nie była wymagalna. Ze względu na nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania Powodowie nie będą zobowiązani do zaofiarowania zwrotu świadczenia, aby uzyskać od Banku zasądzone środki.

Chyba nie ma lepszej zachęty do walki z bankiem o unieważnienie/odfrankowienie umowy niż samo powątpiewanie w jej legalność przez bank. Pomożemy Państwu odzyskać nadpłacone raty. Wszystkie kredyt frankowy może przestać być już problemem. Wystarczy przesłać nam umowę, abyśmy bezpłatnie ocenili szanse na wygraną z bankiem. Zapraszamy do kontaktu: kredytyfrankowe@kklaw.pl lub pod numerem telefonu +48 58 343 44 66.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy.