fbpx

Wstrzymanie spłaty rat kredytu CHF podczas procesu – decyzja TSUE

upadłość Getin frankowicze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok, który może wywołać korzystna skutki dla kredytobiorców w przyszłości. Tym razem dotyczy ona zabezpieczeń na czas trwania procesu sądowego. Chodzi dokładniej o możliwości wstrzymania spłaty rat kredytu CHF podczas procesu frankowego.

Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG, zgodnie z interpretacją TSUE, stoją w sprzeczności dotychczasowemu orzecznictwu krajowemu. Interpretacja ta ogranicza sądowi krajowemu możliwość na oddalenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Takimi środkami są między innymi te mające na celu zawieszenie spłaty rat miesięcznych w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie co do unieważnienia umowy kredytu.

Wstrzymanie spłaty rat kredytu CHF – TSUE po stronie Frankowiczów

W praktyce oznacza to, że kredytobiorcy dostają możliwość niepłacenia rat w trakcie procesu o unieważnienie kredytu CHF. Będą mogli złożyć stosowny wniosek, który finalnie rozpatrzy sąd. Takie działanie ma na celu zapewnienie pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia.

TSUE podkreśla, że sąd powinien uwzględniać wnioski o udzielenie zabezpieczenia przez wstrzymanie spłaty rat kredytu CHF. Warunkiem jest, że zapewni to pełną skuteczność przyszłego stwierdzenia nieważności umowy. Możliwe, że ten wyrok TSUE będzie impulsem dla sądów, aby częściej udzielały zabezpieczeń na czas trwania procesu. Do tej pory nie była to częsta praktyka.

Jeżeli sądy powszechne w Polsce podzielą pogląd wyrażony przez TSUE to z dużym prawdopodobieństwem kredytobiorcy nie będą obciążeni obowiązkiem spłacania rat. Będą oni musieli wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie. Zatem rozwiązanie to z pewnością pomoże im lepiej przetrwać okres trwania procesu.

Wygrana z bankiem coraz bardziej możliwa

Zważając na fakt, że już ponad 97% spraw frankowych wygrywają kredytobiorcy, to jest to kolejny impuls do pozwania banku. W praktyce może się okazać, że ostatnią ratę kredytu CHF spłacicie Państwo nie później niż miesiąc po wniesieniu powództwa wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Jeśli jesteś kredytobiorcą, który boryka się z niekorzystnymi warunkami umowy kredytu, ten wyrok TSUE może być dla Ciebie ważny. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytu, aby dowiedzieć się, jak te nowe regulacje mogą wpłynąć na Twoją sytuację. Wstrzymanie spłaty rat kredytu CHF może być dobrym impulsem do podjęcia decyzji. Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują Twoją umowę i wskażą najlepszą drogę prawną.

Pełna treść wyroku

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy.