fbpx

Wygraliśmy sprawę o unieważnienie umowy kredytowej CHF z Bankiem BPH

17pl

Miło nam jest poinformować o kolejnym sukcesie naszego zespołu ds. Kredytów frankowych, któremu przewodzi r.pr. Szymon Szuksztul. Wygraliśmy kolejną sprawę o unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich – tym razem z Bankiem BPH (dawny GE-Money). Jest to nasza pierwsza wygrana sprawa przeciw temu bankowi, a kolejne postępowania są w trakcie procedowania.

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące danej sprawy.

  1. Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny: ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,
  2. Sąd zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów 218.849,15 złotych i 20.455,46 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 maja 2020 roku,
  3. Sąd zasądził od Banku na rzecz Powodów kwotę 1.000 zł tyt. zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 10.817 złotych tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
  4. Pozostałymi kosztami postępowania Sąd obciążył Bank
  5. Sąd zastosował metodę dwóch kondykcji tzn. zasądził pełną kwotę którą wpłacili Powodowie, teraz Powodowie będą musieli oddać kwotę udzielonego kapitału,
  6. Sąd podzielił naszą argumentację opierającą się na wykładni TSUE co do stosowania dyrektywy 93/13 – w polskim porządku prawnym nie istnieją przepisy, które mogłyby uzasadniać stosowanie kursu średniego NBP w miejsce usuniętych klauzul abuzywnych dot. tabel kursowych Banku, zdaniem Sądu nie jest również możliwe zastosowanie oprocentowania w oparciu o stopę LIBOR do kredytu złotówkowego(„odfrankowienie”)
  7. Tradycyjnie już, Sąd stwierdził, że zawarcie aneksu antyspreadowego nie wpływa na to, że umowa ulega „naprawieniu” z tego tytułu i można ją stosować

Ciekawostką jest, że była to druga umowa naszych Klientów, a z reguły jest to okoliczność obciążająca Klienta, ponieważ zdaniem niektórych sądów taki kredytobiorca z reguły ma już większe doświadczenie i świadomość, przez co czasami sądy oddalają powództwo. Jednak nasza argumentacja została tak dobrze przygotowana, że Sąd wydał korzystny wyrok dla naszych Klientów.

Gratulujemy wszystkim pracownikom naszej Kancelarii zaangażowanym w tę sprawę.

Tym samym, zachęcamy osoby posiadające kredyty walutowe, do walki o swoje prawa – szanse na wygraną są w większości przypadków bardzo duże.

Analizujemy każdą umowę bezpłatnie i określamy prawdopodobieństwo wygranej już na samym początku naszej współpracy.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy.