fbpx

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – wyrok TSUE

18b-p

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej frankowiczów. Część kredytobiorców CHF, którym umowy zostały unieważnione, zostali pozwani przez banki o „wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału”. Od samego początku twierdziliśmy, że jest to niezgodne z przepisami. Sprawę zamyka TSUE, który również stanął po stronie frankowiczów.

Wyrok TSUE stwierdza, że banki nie mogą żądać od konsumentów rekompensat wykraczających poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za opóźnienie. Innymi słowy, banki nie mają prawa do dochodzenia od kredytobiorców dodatkowych opłat. Nie mogę także żądać odszkodowań, które przekraczają kwoty, które zostały im już wypłacone.

Bezumowne korzystanie z kapitału – bank powinien ponieść konsekwencje nieuczciwych działań

Trybunał w swoim wyroku wskazał, że ewentualne uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania przez bank nieuczciwych warunków. To oznacza, że bank nie powinien czerpać korzyści ekonomicznych ze swojego niezgodnego z prawem zachowania. Nie powinien on także otrzymać odszkodowania za niedogodności wywołane jego niewłaściwym postępowaniem.

Kluczowy jest tu aspekt odstraszający. Wyrok TSUE podkreśla, że konsekwencje finansowe dla banku powinny być na tyle dotkliwe, aby odstraszać od wprowadzania nieuczciwych warunków do umów z konsumentami. TSUE podkreśla, że gdyby banki mogły uzyskiwać odszkodowania za bezumowne korzystanie z kapitału, to znaczna część konsumentów kontynuowałaby niekorzystne umowy, zamiast dochodzić swoich praw.

Interes konsumenta ponad stabilnością rynków finansowych

Co ważne, Trybunał nie uwzględnił argumentu banków dotyczącego stabilności rynków finansowych. Dyrektywa, którą interpretował, ma na celu ochronę konsumentów, a nie zapewnienie stabilności rynków finansowych. To jest ważne przesłanie dla instytucji bankowych, które powinny prowadzić swoją działalność zgodnie z dyrektywą, a nie na jej niekorzyść.

Podsumowując, wyrok TSUE stanowi ważny precedens, ograniczając możliwości banków do dochodzenia bezpodstawnych roszczeń od frankowiczów. Co więcej, banki mogą się spodziewać kolejnej dużej fali pozwów od frankowiczów. Wiele osób wstrzymywało się z decyzją z powodu obawy pozwu zwrotnego. Teraz zagrożenie pozwem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału jest praktycznie zerowe.

Jeśli są Państwo w takiej sytuacji, zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy kredytu CHF. Nasi specjaliści określą szanse oraz wyliczą potencjalne zyski wynikające z pozwania banku.

Pełna treść wyroku

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy.